Samochód w firmie

Samochód osobowy to podstawowy środek transportu wykorzystywany w firmie, zarówno przez samego przedsiębiorcę jak i jego pracowników. Rok 2014 przyniósł wiele zmian w sposobie rozliczania wydatków związanych z ich nabyciem oraz użytkowaniem. Jak rozliczamy samochód osobowy w firmie w 2015 roku? Od lipca 2015 roku weszły w życie ostatnie zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług VAT pozwalające częściowo odliczać VAT również od zakupu paliwa do samochodów osobowych. Tak więc, aktualnie posiadając samochód osobowy w firmie możemy rozliczać koszty z nim związane w całości lub też w 50% co jest uzależnione od sposobu jego wykorzystania.

Samochód osobowy w firmie – pełne odliczenie VAT:

W 2015 roku, w przypadku samochodów osobowych użytkowanych wyłącznie do celów firmowych, przedsiębiorcy mają prawo do pełnego odliczenia VAT od wydatków eksploatacyjnych oraz ich nabycia. Warunkiem, który należy spełnić by móc odliczyć 100% VAT od samochodów osobowych jest:

 • zgłoszenie pojazdu do US na druku VAT-26 (podatnicy dokonują zgłoszenia tylko raz i obowiązuje ono do momentu wystąpienia zmian),
 • prowadzenie kilometrówki dla celów VAT,
 • wprowadzenie zasad użytkowania pojazdu (np. w formie regulaminu).

Samochód osobowy w przedsiębiorstwie – częściowe (50%) odliczenie VAT:

Samochód osobowy użytkowany do celów mieszanych (firmowych oraz prywatnych) daje podatnikowi prawo do odliczenia 50% VAT od wydatków eksploatacyjnych. Od 1 lipca 2015 r. podatnicy wykorzystujący samochód osobowy w celach mieszanych mogą odliczyć 50% VAT również z faktur za paliwo.

Nieodliczona część podatku VAT w przypadku samochodów osobowych będących środkami trwałymi zwiększa koszty uzyskania przychodów.

 

Samochód osobowy – definicja dla celów podatku dochodowego

W tym miejscu warto jeszcze przypomnieć definicję samochodu osobowego dla celów podatku dochodowego. Zgodnie z art. 5a pkt 19a ustawy o PIT, pod pojęciem samochodu osobowego należy rozumieć pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem:

 1. pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju : wielozadaniowy, van lub z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,
 2. pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,
 3. pojazdu specjalnego, jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym, i jeżeli spełnione są również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:
  • agregat elektryczny/spawalniczy,
  • do prac wiertniczych,
  • koparka, koparko-spycharka,
  • ładowarka,
  • podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
  • żuraw samochodowy,
 4. pojazdu samochodowego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 86a ust. 16 ustawy o podatku od towarów i usług (czyli określone, w drodze rozporządzenia, inne pojazdy samochodowe, które uznawane są za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika).