Maksymalizacja korzyści ekonomicznych i wsparcie w rozwoju Twojego przedsiębiorstwa, to nasze główne cele. Nasza specjalizacja i jakość dostarczanych usług to gwarancja efektywności i sprawności w zakresie doradztwa gospodarczego.

 

Skupiamy się przede wszystkim na aspektach: finansowych, biznesowych oraz strategicznych. Uczestniczymy zarówno w procesach start-up jak i projektach kapitałowych, rozwojowych oraz restrukturyzacyjnych.

 

W ramach usługi zapewnimy Ci:

 

  • bieżące doradztwo oraz pomoc podatkowo-księgową
  • doradztwo w zakresie optymalizacji obciążeń podatkowych
  • przygotowywanie dokumentów, formularzy rejestracyjnych i zgłoszeń związanych z założeniem firmy /CEiDG, KRS/
  • doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości
  • doradztwo w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
  • diagnozy ekonomiczno-finansowe / w tym m.in. analizę wartości przyjmowanych przez aktywa przedsiębiorstwa, analizę źródeł finansowania aktywów, analizę osiągniętych wielkości wynikowych (przychody, koszty, wyniki), analizę przepływów pieniężnych w poszczególnych obszarach aktywności przedsiębiorstwa, analizę kosztów produktu i kosztów okresu
  • opracowywanie business planów, wniosków kredytowych oraz negocjacje z instytucjami finansowymi
  • analizę opłacalności projektów inwestycyjnych