Zlecając nam prowadzenie ksiąg podatkowych możesz się skupić na rozwoju swojego właściwego biznesu a my zajmiemy się kompleksowo i profesjonalnie finansami Twojej firmy zapewniając stabilny fundament do jej rozwoju. Korzystając z naszych usług masz pewność, że rozliczenia podatkowe prowadzone są przez profesjonalistów, którzy na bieżąco śledzą zmiany w przepisach podatkowych. W przypadku urzędowych kontroli będziemy Cię reprezentować załatwiając wszystkie sprawy z organami kontrolującymi w naszym biurze.

 

Wykonamy dla Twojej firmy

 • wszystkie procedury związane z otwarciem firmy i wyborem optymalnej formy opodatkowania,
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego,
 • prowadzenie ewidencji i rozliczenia podatku od towarów i usług,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia,
 • rozliczanie użytkowania samochodów prywatnych do celów służbowych.
 • reprezentowanie przed organami skarbowymi i ZUS,

 

W zakresie prowadzenia ksiąg podatkowych wykonamy w szczególności:

 • formalną i rachunkową ocenę dostarczonych dokumentów księgowych,
 • prowadzenie oraz przechowywanie dokumentacji i ewidencji podatkowych,
 • nadzór nad terminami, limitami oraz czynnikami mającymi wpływ na uzyskanie lub utratę prawa do określonej formy opodatkowania,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i ewidencji wyposażenia,
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy oraz kontrolę poprawności ich wpłat,
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT,
 • terminowe dostarczanie przygotowanych deklaracji podatkowych do stosownych urzędów,

 

W zakresie prowadzenia ksiąg podatku od towarów i usług VAT świadczymy pełne usługi obejmujące w szczególności:

 • prowadzenie oraz przechowywanie rejestrów zakupu i rejestrów sprzedaży,
 • bieżąca weryfikacja poprawności wystawianych i otrzymywanych faktur VAT,
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji VAT oraz informacji podsumowujących VAT-UE,
 • terminowe dostarczanie przygotowanych deklaracji podatkowych do stosownych urzędów,
 • zgłaszanie, aktualizację oraz wyrejestrowywanie podmiotu jako czynnego podatnika podatku VAT oraz VAT-UE,

 

Wykonamy również wszystkie Twoje rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w tym:

 • zgłaszania, aktualizacje oraz wyrejestrowywanie z ZUS /dla właścicieli i pracowników/,
 • sporządzanie deklaracji ZUS,