Dane kadrowe i wysokość wynagrodzenia mają poufny charakter. Powierzając nam prowadzenie kadr i płac masz pewność, że są one bezpieczne. Nasze wsparcie oparte jest o specjalizację i szeroką wiedzę, która zapewni Ci minimalizację kosztów poniesionych z tego tytułu. Organizacja prowadzonych przez nas procesów skierowana jest na wysoką jakość świadczonych usług.

Korzystając z naszych usług zagwarantujesz sobie:

 • kompleksową obsługę spraw prawniczych
 • rozliczenie wynagrodzeń oraz podatków i ZUS (zachowując poufność danych i bezpieczny obieg dokumentów)
 • możliwość zastąpienia wewnętrznego zespołu kadrowo-płacowego (zakres świadczonych przez nas usług jest kompleksowy i nie wymaga dodatkowego wsparcia)
 • gwarancję zgodności dokumentacji kadrowej pracowników Twojej firmy z aktualnie obowiązującymi przepisami
 • comiesięczny cykl płacowy (począwszy od wprowadzenia danych do systemu kadrowo-płacowego poprzez kalkulację wynagrodzeń, obliczenie należnych składek ZUS i podatków, aż po realizację należności oraz raportowanie za pomocą ustalonego wspólnie wzoru)

 

Administracja kadrowa – zakres świadczonych usług:

 • obsługa w zakresie przyjęcia pracowników, zmian warunków zatrudnienia oraz ustania stosunku pracy (sporządzenia świadectw pracy i rozliczeń z pracownikiem)
 • prowadzenie akt osobowych pracowników i dokumentacji związanych ze stosunkiem pracy zgodnie z Kodeksem Pracy
 • kontrola aktualności profilaktycznych badań lekarskich pracowników oraz wystawianie stosownych skierowań,
 • kontrola aktualności szkoleń BPH
 • ewidencjonowanie i kontrola należnych urlopów oraz innych nieobecności w pracy,
 • reprezentowanie Klienta podczas kontroli ZUS i PIP 
 • bieżące informowanie Klienta o zmianach przepisów prawnych w aspekcie wymagań w zakresie dokumentacji kadrowej pracowników

 

Administracja płacowa – zakres świadczonych usług:

 • rejestracja pracodawcy dla celów ubezpieczenia społecznego ZUS,
 • rejestracja dla celów ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego pracowników,
 • comiesięczne obliczanie i sporządzanie list płac pracowników etatowych,
 • przygotowywanie i rozliczanie list płac do umów cywilno-prawnych /np. umowy o dzieło, umowy zlecenia/,
 • sporządzanie miesięcznych raportów dla pracowników (RMUA),
 • kalkulacja miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • przygotowywanie rocznych informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych ( PIT-11, PIT-40),
 • sporządzanie informacji o przychodach z innych źródeł (PIT-8C),
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji ubezpieczeniowych ,
 • terminowe dostarczanie deklaracji do stosownych urzędów (ZUS, US, PEFRON, GUS),
 • kontakty z audytorami Klienta, ZUS i US.